Temperature in Matojärvi Stadium, KirunaThe temperature is measured in two directions. To west and to east
The temperature on other places in Kiruna

The temperature at the western house wall: -20.2°C (2019-01-18 08:44)
The temperature at eastern house wall (against stadium): -19.7°C (2019-01-18 08:44)
Relative humidity (placed on western wall): 86% (2019-01-18 08:44)Karta Matojärvi IP Följ @mattotemp De senaste 24 timmarna på Lookr | Den senaste månaden på Lookr
tempinkiruna: a little android app that shows the temperature on various places in Kiruna

Search for data
Jämför Centrum med IRF (Institutet för rymdfysik) ett par km från flygplatsen