Naturpasset Vinter 2020


Naturpasspaketen finns att köpa på Camp Ripan och Höjdmeter från eftermiddagen 5 februari. Kolla också om ert företag har någon friskvård där Naturpasset ingår.

Virtuella kontroller: 6, 7 och 20.

Instruktion

30 kontroller + 1 fotokontroll (foto finns i Fotokontroll) finns fördelade över områdena Luossavaara, Lombolo och Eiscat/Kaperas på skid-, skoter- och slädhundsspår. Det kan hända att fler kontroller tillkommer. Håll utkik på https://ifk.kiruna.se/naturpasset eller på FB (sök på IFK Kiruna:s Naturpass). Kontrollerna är markerade med cirklar på kartorna. Skriv ner bokstäverna på kontrollerna, som för övrigt är orangevita plastskärmar, i de rutor som motsvarar kontrollernas nummer på startkortet som ingår i paketet. Kontrollerna är poängsatta. Generellt gäller att ju längre bort desto högre poäng. Eftersom det har visat sig att bokstäverna kan blekas på grund av slitage, ljus etc. så finns bokstäverna även skrivna på insidan av skärmen där de är mer skyddade.

Spår

Kartorna visar fasta spårsystem, skoterleder, slädhundsspår, snöskospår samt ytterligare några spår. Spåren är inte alltid preparerade och det finns även spår, som ej är med på kartan. Var extra uppmärksam vid passage av skoterleder och slädhundsspår.

Nikkaluoktavägen korsar Lombolo-områdets karta. Söder om vägen finns ett renstängsel, som endast kan passeras där grindar finns. Två grindar är markerade på kartan. Var noga med att stänga grindarna när ni utnyttjar dessa. Ahlströmsspårets tunnel rekommenderas för att passera Nikkaluoktavägen.

Södra delen av Luossavaarakartan genomkorsas av väg E10. En bro och tre passager under vägen finns markerade.

För området kring Eiscat-vägen och Kaperasjärvi finns lämpliga parkeringsplatser markerade. Det går också att starta från Tuolluvaara och skida in från sydväst till området efter skoterspår.

Naturpasset Total

Naturpasset Total är en sammanslagning av Naturpasset Vinter och Sommar. När man lämnar in Naturpasset Sommar så kan man koppla Naturpasset Vinter-koden till Sommar-paketet och därmed är man med i Naturpasset Total. Det blir en särskild lista och utlottning för Naturpasset Total.

Utlottning av priser

Tar du minst en poäng och lämnar/skickar in det ifyllda startkortet till IFK Kirunas kansli på Matojärvi IP (Idrottsvägen 10, 981 39 Kiruna) eller lämnar in via Internet (se kod på startkortet) deltar du i en utlottning av ett antal priser. Ju fler poäng du tar desto större chans att vinna pris. Senast 18 maj vill vi ha ditt startkort.

Kontakt

E-post: naturpasset@ifkkiruna.se

Lycka till och mycket nöje!