krn vy

Kartor i Kirunaområdet

I Kiruna med omnejd finns fem kartområden - Luossavaara, Kurravaara, Kalixfors, Laxforsen och Luspavaara. Terrängen är varierande, från kuperad storskog och myrlandskap till lättlöpt tallskog och stigrika motionsområden.

Här följer lite fakta om kartbladen.

  Översiktskarta

Luossavaara

Skala:
Ekvidistans:
Flygfoto:
Grundmaterial:
Fältarbete:
Renritning:
Upphovsrätt:
Kartförsäljning:
1:15 000
5 m
3000 m/1982
Milred Nyström
Georg Eriksson
Georg Eriksson
Kiruna Kartförening
Kiruna Kartförening
Luossavaara
Skala:
Ekvidistans:
Reviderad:
Grundmaterial:
Fältarbete:
Renritning:
Upphovsrätt:
1:10 000
5 m
1993
Forest Maps AB
Bertil Webering
Bertil Webering
Kiruna Kartförening
Luossavaara

Kurravaara

Skala:
Ekvidistans:
Upprättad:
Reviderad:
Grundmaterial:
Fältarbete:
Renritning:
Upphovsrätt:
Projektledare:
1:15 000
5 m
1986-1988
1991
Milred Nyström LMV Luleå
Per Ögren, Pär Noren
Ann Jansson
Kiruna Kartförening
Hans Backström
Kurravaara

Kalixfors

Skala:
1:15 000
Ekvidistans:
5 m
Flygfoto:
3000 m/1987
Tryckt:
1986
Grundkarta:
ORIENTERINGSKARTOR Sven Bohlin AB,Täby
Fältrek:
LB-KARTOR, Eslöv
Renritning:
LB-KARTOR, Eslöv
Projektledare:
Eliud Carlsson
Kalixfors

Laxforsen

Skala:
Ekvidistans:
Tryckt:
Grundmaterial:
Fältarbete:
Renritning:
Revidering:
Upphovsrätt:
1:15 000
5 m
1992
Lantmäteriet
Jan Lennberger
Jan Lennberger
Bertil Webering
Kiruna Kartförening
Laxforsen

Luspavaara

Skala:
Ekvidistans:
Utgiven:
Grundmaterial:
Fältarbete:
Renritning:
Upphovsrätt:
1:15 000
5 m
1995
Sven Bohlin AB
Christophe Robert
Christophe Robert
Kiruna Kartförening
Luspavaara


Senast uppdaterad:1970-01-01 01:00