Temperature in Matojärvi Stadium, KirunaThe temperature is measured in two directions. To west and to east

The temperature at the western house wall: 4.1°C (2018-09-20 00:56)
The temperature at eastern house wall (against stadium): 4.3°C (2018-09-20 00:56)
Relative humidity (placed on western wall): 99% (2018-09-20 00:56)Karta Matojärvi IP Följ @mattotemp De senaste 24 timmarna på Lookr | Den senaste månaden på Lookr
tempinkiruna: a little android app that shows the temperature on various places in Kiruna

Search for data
Jämför Centrum med IRF (Institutet för rymdfysik) ett par km från flygplatsen