Inlämning av Naturpasset Total

Du måste ha lämnat in koderna för Naturpasset Vinter och Naturpasset Sommar innan du kan använda koderna här för Naturpasset Total. Du behöver bara göra inlämningen för Naturpasset Total en gång. Om du gör det fler gånger kommer du att få meddelandet att koderna används redan. En kod kan bara användas till en Naturpasset Total-inlämning. Det vill säga du kan till exempel inte använda en Naturpasset Sommar-kod med flera Naturpasset Vinter-koder och vice versa förstås. Adressinformation och dylikt tas från inlämningen av Naturpasset Sommar-koden. När du lämnar in samtycker du att IFK Kiruna kan använda dina personuppgifter för att informera om Naturpasset samt IFKs övriga verksamhet. För att vara med i utlottningen av priser behöver du lämna in. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas från Naturpassregistret.

Denna inlämning gäller Naturpasset Total 2020.
Inlämning kan ske mellan 2020-06-08 och 2020-10-15.

Ange de unika koderna för Naturpasset Vinter respektive Naturpasset Sommar som finns i dina paket.

Vinterkoden:
Sommarkoden: