Välkommen till Naturpasset Sommar 2019


Kontrollerna 64, 65, 68 och 70 i Luspavaara flyttas till Luossavaara-kartan och blir virtuella. Detta för att de som inte hann ta dessa kontroller nu skall få chansen. Kontrollerna är lika mycket värda som förut och har samma koder förstås. Se nedan på kartutsnitten vart de har flyttats.

64. Punkthöjden


65. Sänkan; 68. Höjden


70. BrantenOBS! Kontrollerna 64, 65, 68 och 70 i Luspavaara kommer att plockas ner under lördag 31 augusti på grund av den förestående älgjakten. Så ni som ej tagit dessa bör ta dessa innan dess förstås.

Uppdatering: Kontroll 49 har nu rapporterats att vara på sin plats. Men vi låter den vara virtuell för säkerhets skull.

Kontroll 49 har rapporterats som borta. Därför görs den om till en virtuell kontroll. Se info om vad en virtuell kontroll är i https://ifk.kiruna.se/naturpasset/virtual. Ta alltså med mobilen om ni skall ta 49 och gå till länken https://ifk.kiruna.se/naturpasset/virtual när ni närmar er kontrollen.


OBS! Skalstocken som finns inritad på Luossavaarakartan längst ner till vänster är ej helt korrekt. I övrigt så stämmer skalan på kartan, d v s 1 cm på kartan är lika med 100 m i verkligheten.

Naturpassuppstart 1 blir 3:e juni Matojärvi stadionbyggnad k. 18:00. Då skall också Naturpassen finnas ute till försäljning i Camp Ripan. Naturpassuppstart 2 blir 4:e juni kl. 18:00 i Luspavaara (ca 3 km från Paksuniemi efter Esrange-vägen).

Uppgift

Det gäller att med kartans hjälp hitta kontrollerna ute i terrängen.

Kontrollen

En vanlig kontroll består av en orange-vit skärm. På skärmen står kontrollens nummer och en kod-bokstav eller kod-bokstäver. Bokstaven eller bokstäverna, som visar att du hittat kontrollen, fyller du i på startkortet. En nyhet för i år är att nu får man poäng/kontroll man tar. Poängen beror på hur svår eller hur långt bort kontrollen är. Ju tidigare man löser fotokontrollerna desto högre poäng får man.

Kartorna

Kontrollerna är fördelade över två kartor. Förutom den vanliga Luossavaara-kartan utnyttjas nu Luspavaara-kartan som finns ca 3 km från Paksuniemi efter Esrange-vägen. Om man inte har tillgång till bil finns möjlighet att ta bussen till Paksuniemi och därifrån cykla eller gå till området. Dock under tidsperioden 2019-06-17--2019-08-25 går bussen bara till Jukkasjärvi och därifrån är det ca 9 km till området (cykelavstånd åtminstone). Det är linje 501 man skall ta och tidtabellen kan hittas i https://ltnbd.se. Båda kartorna är i skala 1:10000 (1 cm på kartan = 100 m i verkligheten). Ett vägbygge skär över södra delen av Luossavaara-kartan. Dessutom påbörjas ett bygge av en rullskidbana i Matojärviområdet. Byggtrafik kommer att förekomma i riklig omfattning. Därför finns inga kontroller i närheten av Matojärvi och Varggropen.

Kartsymboler

Kartan är ritad med symboltecken. Läs på kartan vad dessa tecken betyder. I princip skall ett föremål på kartan vara 1,2 meter stort innan det tas med på kartan till exempel en sten eller en grop.

Kompass

Kompassen kan, om du är van med den, göra att du går mera rakt i terrängen. Normalt är kartan så detaljrik att du kan komma rätt enbart genom att läsa kartbilden och gå fram i terrängen.

Inlämning

På varje kontroll finns en eller flera bokstäver: Dessa skall du redovisa till IFK om du vill vara med i utlottningen av priser.
  1. Lämna kortet i brevlådan vid IFKs kansli på Matojärvi
  2. Skicka kortet IFK Kiruna på adress: IFK Kiruna, Idrottsvägen 10, 981 39 Kiruna
  3. Via Internet ifk.kiruna.irf.se/naturpasset/index.php?page=np_handin
Din personliga kod för att lämna in finns på startkortet. Observera att du kan redovisa flera gånger under sommaren via Internet.
De som även har tagit Naturpasset Vinter kan vara med i Naturpasset Total. Det vill säga man kan göra inlämning med sin Naturpasset Vinter-kod + Naturpasset Sommar-koden. Det blir en särskild redovisning och utlottning av priser för Naturpasset Total.

Priser

Om du väljer att redovisa dina kontroller till IFK har du chansen att vinna priser. Du skall ta minst en poäng för att få vara med i utlottningen. Varje poäng fungerar som en lott i dragningen av priser. Det vill säga ju mer poäng du har desto större chans att vinna priser.
Vi annonserar vinnare någon gång i oktober på hemsidan.

Det finns även en central tävling som man kan vara med i via www.naturpasset.se.
Första pris i denna centrala tävling är en weekend för två personer på valfritt Scandic hotell i Norden. Årets tävling går ut på att ta en bild när du är ute och tar Naturpasskontroller. Denna bild skall laddas upp på Instagram eller FB med hashtaggen #naturpasset2019 eller #naturpasset. Den bild som anses bäst vinner. Man kan även skicka bilden via mail till naturpasset@orientering.se.

Felrapportering/kontakt/synpunkter

Det har visat sig att bokstäverna på kontrollerna kan blekas och bli svåra att se. Om du har vattenfast tuschpenna med dig och du är säker på bokstäverna kan du förstärka dessa själv. Då hjälper du inte bara arrangören utan också andra deltagare vilket vi är tacksamma för. I övrigt om du hittar något fel eller att en kontroll är borta kan du kontakta:

Medlem i IFK www.ifkkiruna.se

Om du blir medlem i IFK så bidrar du till att Naturpasset kommer att finnas + att du har en bra försäkring. Läs mer under medlem på hemsidan.

Nyheter och överraskningar

Gå in på hemsidan då och då och kolla Naturpasset.

Lycka till i skogen och fjället!