krn vy

Grundläggande funktionalitet

Till vänster ses menyn som används för navigering på sajten. Med Start-alternativet kommar man alltid till första sidan. Detsamma gäller IFK-loggan. Under Sektioner kan man välja sektion och kommer då till startsidan för respektive sektion. Valet av sektion "koms ihåg" och kan påverka innehållet på de andra sidorna (Exempel: Valet Klubbinfo->Adresser ger, om ingen sektion är vald, adresserna till medlemmarna i huvudstyrelsen. Om en sektion är vald ger valet istället adresserna till sektionsstyrelsen.)

En sektion kan också ha en egen meny i menyraden till vänster.

I ovan ses två rader. Den övre har menyalternativ för att komma hit, registrera ett medlemskap och för att logga in. Den nedre visar, till vänster, hur djupt/vart på sajten du för tillfället är. Till höger visas Besökare eller, om du är inloggad, ditt namn.


Senast uppdaterad:1970-01-01 01:00