krn vy

Styrelse skidsektionen

Ordförande/
Ekonomiansvarig:
Anders Tano
Glimmervägen 20, 981 40 KIRUNA
Tel: 0980-81584 (bost.) 0980-72714 (arb.)
Vice ordförande:
Roger Mikko
Tegvägen 29, 981 43 KIRUNA
Tel: 0980-82171 (bost.) 0980-83135 (arb.)
Sekreterare:
Barbro Tano
Gärdesvägen 31, 981 43 KIRUNA
Tel: 0980-16274 (bost.)
Ledamöter:
Bård-Gunnar Hansen
Tallplan 1J, 981 42 KIRUNA
Tel: 0980-84253 (bost.)

Johan Esberg
Auroravägen 22, 981 45 KIRUNA
Tel: 0980-80689 (bost.)

Mats Persson
Thulegatan 23, 981 45 KIRUNA
Tel: 0980-13969 (bost.) Mobil: 070-3180225

John Niva
Borraregatan 28B, 981 39 KIRUNA
Tel: 0980-13018 (bost.) Mobil: 070-6666014

Suppleant:
Kurt Andersson
Kristallvägen 4, 981 37 KIRUNA
Tel: 0980-80594 (bost.) 0980-71317 (arb.)
Mobil: 070-6750504

Karin Niva
Borraregatan 28B, 981 39 KIRUNA
Tel: 0980-13018 (bost.)


Senast uppdaterad:1970-01-01 01:00