PM Abisko 2-dagars och DM för Norrbotten

Medeldistans 4 augusti och långdistans 5 augusti 2007

IFK Kiruna hälsar er varmt välkomna till Abisko och önskar er lycka till.

Tävlingscentrum Tävlingscentrum (TC) är helikopterplattan i Abisko Östra. Vägvisning från E10. Från Abisko Turiststation finns vägvisning för de som promenerar. Avståndet från Abisko Turiststation till TC är ca 2,5 km längs en gångväg.
Parkering Parkering på anvisade platser, följ trafikvakternas anvisningar. Ingen avgift. Avstånd till TC 500 m.
Sammanslagningar D20 + D21 = D21
H20 + H21 = H21
D75 + D70 = D70 (D75 och D70 har samma bana)
Banlängder Nedan redovisas banlängder och antal kontroller för respektive dag.
      Medeldistans 4/8 Långdistans 5/8
H75    2.0 km  10 K  2.9 km  9 K
H70    2.2 km  11 K  4.1 km  10 K
H65    2.2 km  11 K  4.1 km  10 K
H60    2.2 km  11 K  4.5 km  11 K
H55    3.0 km  12 K  5.0 km  12 K
H50    3.0 km  12 K  5.5 km  13 K
H45    3.4 km  15 K  6.3 km  15 K
H40    3.4 km  15 K  6.5 km  13 K
H35    3.9 km  16 K  7.5 km  13 K
H21    4.7 km  18 K  12.1 km  20 K
H18    3.4 km  15 K  7.6 km  15 K
H16    3.4 km  13 K  5.2 km  14 K
H14    3.2 km  14 K  4.0 km  11 K
H12    2.5 km  10 K  3.0 km  9 K
H10    2.3 km  9 K  2.6 km  8 K
D70    2.0 km  10 K  2.5 km  7 K
D65    1.9 km  9 K  2.9 km  9 K
D60    1.9 km  9 K  3.6 km  9 K
D55    1.9 km  9 K  3.6 km  9 K
D50    2.2 km  11 K  3.6 km  9 K
D45    2.4 km  11 K  4.1 km  9 K
D40    3.0 km  12 K  4.3 km  10 K
D35    3.0 km  12 K  4.6 km  11 K
D21    3.9 km  16 K  7.6 km  15 K
D18    3.1 km  13 K  5.0 km  12 K
D16    3.1 km  14 K  4.1 km  11 K
D14    2.6 km  12 K  3.7 km  10 K
D12    2.5 km  10 K  3.0 km  9 K
D10    2.3 km  9 K  2.6 km  8 K
U4     2.6 km  12 K  3.7 km  10 K
U3     2.5 km  10 K  3.0 km  9 K
U2     2.3 km  9 K  2.6 km  8 K
U1     2.5 km  9 K  2.0 km  6 K
INSKOLNING 2.5 km  9 K  2.0 km  6 K
Öppen 1  2.3 km  9 K  2.6 km  8 K
Öppen 2  3.0 km  12 K  3.3 km  11 K
Öppen 4  3.2 km  14 K  3.7 km  10 K
Öppen 5           3.5 km  12 K
Öppen 6           5.2 km  14 K
Öppen 7  2.9 km  12 K  2.9 km  9 K
Öppen 8  4.7 km  18 K  5.0 km  12 K
Öppen 9           7.6 km  15 K
Stämplingssystem SportIdent används för stämpelkontroll och tidtagning.
Klubbkuvert Klubbkuvert som innehåller hyrda SportIdent brickor kan hämtas i kansliet vid TC.
Nummerlappar Endast klasserna HD 10 till 21 har nummerlappar. Samma nummerlapp används båda dagarna och skall bäras väl synlig på bröstet. Självservering vid start.
Start Lördag: I anslutning till TC. Första start 15:00.
Söndag: Avstånd TC-start 700 m. Orange/vit snitsel. Stig och hedmark. Första start 10:00.
Efteranmälda startar före.

Banlängderna inkluderar inte avståndet till startpunkten.

Startprocedur Tidsstart tillämpas. För inskolnings-, U- och öppna klasser används fri starttid och startstämpling.

Klasserna HD 18 och äldre tar sin karta i startögonblicket, övriga klasser tar sin karta 1 minut före start.

Skuggning är tillåten i öppna klasser, U-klasser och inskolningsklass.

Startpunkten ligger båda dagarna en bit från tidstarten, följ snitsel. Startpunkten måste passeras.

Kom ihåg att tömma brickan innan start. Töm-enhet finns i anslutning till startplatsen.

Miniknat Genomförs mellan klockan 14:00 och 15:00 på lördag och mellan 09:00 och 10:00 på söndag. Ingen avgift.
Direktanmälan Anmälan på plats kan göras till de öppna klasserna. Försäljning i kansliet vid TC. Priset är 60 kr för ungdomar och 90 kronor för vuxna. SportIdent-bricka kan hyras för 25 kr.
Lördag: Försäljning 14:00 - 15:30, fri starttid mellan 15:00 - 16:30.
Söndag: Försäljning 09:00 - 10:30, fri starttid mellan 10:00 - 11:30
Hyrbrickor Hyrbrickor ska återlämnas efter avslutad tävling på söndag. De som endast deltar på lördag lämnar tillbaka brickan på lördag. Hyrda brickor vid direktanmälan återlämnas vid målgång. Borttappad bricka ersätts med 350 kr.
Anmälningsavgifter Utländska klubbar/deltagare betalar anmälningsavgifter och hyrbrickor i kansliet. Detta ska ske innan start. Svenska klubbar faktureras.
Kontrollangivelser Det finns endast lösa kontrollangivelser. Material finns vid starten för att sätta fast kontrollangivelserna i kartan.
Kontroller Kontrollerna är markerade med orange/vit skärm och är försedda med elektronisk stämplingsenhet, kodsiffra och stiftklämma.

Ljud- och ljussignal bekräftar stämpling. Erhålls ingen bekräftelse ska stiftklämman användas för att stämpla på lämplig plats i kartan (kartan saknar stämpelrutor).

Kontrollerna sitter tätt på sina ställen. Kolla alltid kodsiffran. Kodsiffran sitter på stämplingsenheten.

Ca 1/3 av kontrollerna är byggda träställningar, resten är aluminiumstativ.

Karta Nyritad 2006 av Carlsson&Svanberg AB och Håkans Kartor och tryckt 2007.
Lördag: skala 1:10000
Söndag: skala 1:15000 HD16-35, skala 1:10000 för övriga.
Ekvidistans 5 m. Nordlinjerna lutar ca 3° relativt kartkanten.
Kartkomplettering En stig redovisas som kartkomplettering. Stigen finns med på tävlingskartan för HD10 och HD12.

En del banor passerar ett vetenskapligt experimentområde med byggnationer. Detta område redovisas som kartkomplettering.

Terräng Kortare lätta banor: Skogsmark med ett sammanhängande stignät. Övriga banor: Skogsmark med en planbild bestående av ett mindre antal stigar, sjöar och sankmarker. Öppen mark i form av fjällhedar förekommer. Kuperingen är i huvudsak måttlig men inslag av stark kupering förekommer. Detaljrikedomen är måttlig. God framkomlighet. Vegetationen består till största delen av fjällbjörkskog. Löven på de lågt växande fjällbjörkarna leder till begränsad sikt på vissa partier.
Förbjudna områden I närhet till TC finns två mindre förbjudna områden. Dessa är markerade med heldragen blå/gul snitsel i terrängen.
Vetenskapliga experiment Det pågår forskningsexperiment i terrängen. Dessa är ej utmärkta på kartan, iakttag försiktighet vid passage av dessa.
Vätska Vätska finns efter målgång. På söndag har H18 och HD21 vätska vid radiokontrollen, ca 5 km in på banan. Sportdryck (Maxim) och vatten.
Maxtid 3 timmar.
Jury Juryns sammansättning meddelas genom anslag på TC.
Toaletter och dusch Toaletter finns i anslutning till TC. Vid start på söndag finns en enklare damtoalett och pissoar för herrarna.

Duschar finns i begränsad omfattning, använd gärna duschar vid eget boende. Blå/vit snitsling till herrdusch och grön/vit till damdusch.

Prisutdelning Lördag: Endast DM medaljer
Söndag: DM medaljer samt nyttopriser för sammanlagt resultat. Skogsflickorna delar ut sitt Skinnpris.

Tider meddelas senare.

Minnesplakett Med anledning av firandet IFK Kiruna 100-år delar vi ut en minnesplakett till samtliga efter målgång på lördag.
Barnpassning Barnpassningen finns 200 m från TC, minsta ålder 1 år.
Lördag: Öppet 14:15 - 18:00
Söndag: Öppet 09:15 - 14:00
Kartförsäljning Det finns möjlighet att köpa rena offsettryckta kartor. Dessa säljs i kansliet, 40 kr för papperskartor och 60 kronor för plastkartor (Tyvek).
Servering Serveringen på TC sköts av Abisko Mountain Lodge.
Panorama Café Lördag 4/8 mellan 17.00-22.00 kan man ta liften upp till Panorama Café på Nuolja - 900 m.ö.h. - och uppleva tävlingsområdet från ovan. Däruppe har ni en vidsträckt utsikt över terrängen, mäktiga Lapporten och Torneträsk. I Panorama Café serveras baguetter, fika och speciellt för kvällen en god Suovaskebab!

Förköpspriser:
Linbana - 150 kr per person (ordinarie 200 kr per person)
Linbana och Suovaskebab - 200 kr per person
Förköp säljes i receptionen på Abisko Turiststation fram till 14:00 den 4/8.
Obs! Endast kontant betalning i Panorama Café

Tävlingsledning
Tävlingsledare Conny Nilimaa
070-3933188
conny[ at ]ludd.ltu.se
Banläggare Mats Luspa
070-3365773
matsl[ at ]irf.se
PR, marknad, press Rick McGregor
070-2766020
rick[ at ]irf.se
Service Anders Morell
Administration Eva Ekelund
Bankontrollant Christer Carlsson
Tävlingskontrollant Karl-Erik Lindbäck

Karta