ifk logo ifk logo

IFK Kiruna Orientering inbjuder till

Abisko 2-dagars

samt DM för norrbotten

Lördag 4 augusti 2007 - Medeldistans
Söndag 5 augusti 2007 - Långdistans

"Orientering i unik miljö på nyritad karta med Lapporten som bakgrund"

Samling Abisko Östra (ca 10 mil nordväst om Kiruna), vägvisning från E 10.
Klasser

Lördag 4 augusti

Huvudklasser:HD 10-75
Utvecklingsklasser: U1, U2, U3, U4
Öppna klasser: Insk, Ö1, Ö2, Ö4, Ö7, Ö8

Söndag 5 augusti

Huvudklasser:HD 10 - 16, HD 18L, HD 20L, HD 21L, HD 35 - 75
Utvecklingsklasser: U1, U2, U3, U4
Öppna klasser: Insk, Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

Banlängder enligt SOFT:s rekommendationer. Vid för få anmälda i en klass kommer sammanslagning av klasser att ske. U-klasserna är till för ungdomar (t o m 16 år).

Stämplingssystem SportIdent. Ange bricknummer vid anmälan. Bricka kan hyras för 25 kr per dag. Ej återlämnad hyrbricka debiteras föreningen. Startstämpling för utvecklingsklasser och öppna klasser, målstämpling för samtliga.
Anmälan Första hand via Klubben Online till respektive dag, i undantagsfall även via e-post (abiskodm@yahoo.se). Utländska löpare anmäler sig via e-post. Anmälan kan ske fr o m 2007-04-16 fram t o m 2007-07-25.
Efteranmälan T o m 2007-08-01 mot 50 % högre avgift enligt uppgifter under Anmälan.
Avgifter Ungdomar (t o m 16 år) 60 kr, övriga 90 kr. Svenska klubbar faktureras i efterhand, övriga betalar på plats. De högre avgifterna motiveras av offsettryckta kartor samt det långa avståndet mellan arrangörsklubb och tävlingsplats.
Direktanmälan Anmälan på tävlingsdagen kan göras till de öppna klasserna utan efteranmälningsavgift.
Start Första start lördag 4 augusti klockan 15:00 och söndag 5 augusti klockan 10:00. Efteranmälda startar före. Avstånd TC - start max ca 1000 m. Fri starttid för utvecklingsklasser och öppna klasser.
Priser DM-plaketter båda dagarna samt nyttopriser på sammanlagt resultat (ungdomsklasserna prioriteras), IFK Kirunas 100-års plakett till samtliga.
Terräng Kortare lätta banor: Skogsmark med ett sammanhängande stignät. Övriga banor: Skogsmark med en planbild bestående av ett mindre antal stigar, sjöar och sankmarker. Öppen mark i form av fjällhedar förekommer.
Kuperingen är i huvudsak måttlig men inslag av stark kupering förekommer. Detaljrikedomen är måttlig.
God framkomlighet. Vegetationen består till största delen av fjällbjörkskog. Löven på de lågt växande fjällbjörkarna leder till begränsad sikt på vissa partier.
Karta Nyritad 2006 av Carlsson&Svanberg AB och Håkans Kartor.
4 augusti: skala 1:10000 laserutskrift för samtliga.
5 augusti: skala 1:15000 offsettryck för HD 16-35, 1:10000 laserutskrift för övriga.
Ekvidistans 5 m.
Service Servering, dusch/toalett inomhus, miniknat
Parkering Avstånd parkering - TC max ca 300 m.
Logi Abisko Turiststation (2 km från Abisko Ö): www.abisko.nu, 0980-402 00
Abisko Mountain Lodge: www.abiskomountainlodge.se, 0980-401 00
Abisko Fjällturer (vandrarhem): www.abisko.net, 0980-401 03
Husvagnsparkering (Lapporten AB): 0980-669 32 alt 0980-667 09
Hotell Lapporten (Lapporten AB): 0980-667 00
Björkliden Fjällby (10 km från Abisko Ö): www.bjorkliden.com, 0980-641 00
Tävlingsregler SOFT:s
Tävlingsledning Tävlingsledare: Conny Nilimaa, 070-393 31 88, conny[ at ]ludd.ltu.se
Banläggare: Mats Luspa, matsl[ at ]irf.se
Upplysningar Tävlingsledaren samt hemsida
Hemsida ifk.kiruna.se (information, inbjudan, PM, startlistor, resultat, etc)
BAMM logo Vi passar på att puffa för ett annat IFK Kiruna arrangemang. Den 24-25 augusti genomförs Björkliden Arctic Mountain Marathon (BAMM), en fjällorienteringstävling över 2 dagar i tvåmannalag. Deltagarna bär med sig utrustning för att övernatta på fjället.
Läs mer på www.bamm.nu